Mag ik de geëxposeerde kunstwerken verkopen?
Ja, dat mag. Sterker, dat is de bedoeling! U mag passerende bezoekers aanspreken met het doel hen te informeren en hun belangstelling te stimuleren. (Respecteert u echter de vrijheid van de bezoekers: zij moeten alle gelegenheid hebben om in rust de geëxposeerde werken te bezichtigen). Ook mag u visitekaartjes, kunstkaarten en folders weggeven. U kunt natuurlijk ook afspraken maken voor vervolgcontacten per e-mail, bij u of de belangstellenden thuis, bij u op uw atelier (of werkplaats) of op andere wijze.

Wat als ik een werk heb verkocht?
Als uw werk is verkocht en de koper wil het werk direct meenemen, geeft u de koper een getekend formulier mee. Dit om te voorkomen dat werken ontvreemd worden. Dit formulier krijgt u op de dag van inrichting van de beurs (op vrijdag) van de organisatie.

Mag ik mijn werk van prijzen voorzien?
Ja, dat mag u op de door de organisatie aangeboden stickers. Het wordt aangeraden om de werken van verkoopprijzen te voorzien.

Ben ik de organisatie commissie verschuldigd als ik geëxposeerde werken verkoop?
Nee, u bepaalt zelf de verkoopprijs en u bent bij verkoop geen commissie verschuldigd aan de organisatie.

Heeft mijn partner een toegangsbewijs nodig om de beurs te betreden?
Tijdens de inrichting van de EuropArtFair (op donderdagmiddag of vrijdag) kunnen u en een eventuele hulp zonder toegangsbewijs de beurshal binnen om uw werk te plaatsen.

Zijn er richtlijnen waaraan ik tijdens mijn deelname aan de EuropArtFair moet voldoen?
Ja, om een mooie presentatie van de werken te krijgen, gelden richtlijnen waar iedere deelnemende kunstenaar zich aan moet houden:

  • De deelnemer kan zelf grotendeels bepalen welke werken voor de expositie en verkoop worden ingebracht, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materialen en ouderdom. Wel gelden enige andere hierna vastgelegde bepalingen.
  • De te exposeren werken moeten droog (verf/lijm) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.
  • De te exposeren werken moeten volledig tentoonstellingsklaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of ingeval van een sculptuur direct plaatsbaar.
  • Formaten van de kunstwerken: kunstwerken mogen maximaal 200 cm hoog zijn en moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde stand passen.
  • Installaties kunnen slechts geëxposeerd worden als het opstellen maximaal 1,5 uur vergt.


Word ik geacht gedurende de beurs aanwezig te zijn?
Ja, het is gewenst dat u de hele expositieduur (van 17.00 tot 21.30 op vrijdag, van 11.00 tot 17.30 uur op zaterdag en van 11.00 tot 17.30 op zondag) bij uw werk aanwezig bent om belangstellenden te woord te kunnen staan, afspraken te maken en uw werk zo mogelijk te verkopen.

Wanneer kan ik mijn werk weer mee naar huis nemen als het niet is verkocht?
Op zondag is de beurs om 17.30 uur afgelopen en kunt u uw werk weer mee naar huis nemen (NIET EERDER).

Wanneer kan ik mijn werk komen brengen en wordt de beurs ingericht?
U kunt uw werk op donderdagmiddag of vrijdag voorafgaand aan de EuropArtFair komen brengen, dan wordt de beurs ingericht. Om dit ordelijk te laten verlopen, krijgt u een tijdsperiode aangegeven waarbinnen u uw werk kunt komen brengen.

Waar kan ik mijn auto parkeren als ik mijn werk kom brengen?
U krijgt een apart bericht hierover.

Wat is het parkeertarief tijdens de EuropArtFair?
Hier vindt u diverse parkeergelegenheden nabij de Westergas: https://europartfair.com/bezoeken

Hoe kom ik bij de EuropArtFair?
Hier vindt u een routebeschrijving:  https://europartfair.com/bezoeken

Mag ik zelf een stoel meenemen?
Nee, het is niet toegestaan om zelf een (klap)stoel mee te nemen. De organisatie zorgt voor een stoel in uw stand. Dit om harmonie en visuele rust in de expositieruimten na te streven.

Mag ik een vitrinekast meenemen om mijn werk te presenteren?
Ja, voor het presenteren van klein werk (bijvoorbeeld sieraden) mag u een vitrinekast meenemen. Deze mag niet hoger zijn dan 250 cm en moet in de breedte en diepte binnen de gehuurde stand passen.

Moet ik zelf spijkers meenemen om mijn werk op te hangen?
Nee, u hoeft geen spijkers mee te nemen om uw werk aan de wanden op te hangen. Dit is zelfs niet toegestaan, u zorgt er daarom alleen voor dat uw werk is voorzien van een ophangsysteem en de organisatie zorgt voor perlonkoorden en haken.

Mag ik meerdere werken meenemen?
Ja, dat mag. Als u zich maar aan de richtlijnen en deelnamevoorwaarden houdt.

Wie bepaalt of mijn werken voor publiciteit worden gebruikt?
De organisatie bepaalt welke werken op de website, de toegangskaarten en/of op of bij andere uitingen worden geplaatst. De organisatie brengt u geen kosten in rekening bij gebruik van foto’s van uw werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Publicitaire uitingen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, worden van tevoren duidelijk gecommuniceerd. Discussie over de keuzes van foto’s is niet mogelijk.

Wordt mijn naam als deelnemende kunstenaar op de stand vermeld?
Ja, de organisatie zorgt voor uw naamsvermelding op de stand.

Kunnen als promotiemateriaal ook kleine reproducties van eigen werk, zoals ansichtkaarten en boekenleggers verkocht worden?
Ja, dat kan. Zolang uw werk de hoofdzaak blijft, het geheel overzichtelijk is en alles in uw stand wordt geplaatst.

Mag ik ‘reserve’ werk meenemen voor het geval er werk wordt verkocht?
Ja, dat mag. Houdt u er wel rekening mee dat er op de beurs geen aparte ruimte is om uw reserve werk op te slaan. Het plaatsen van reserve werk in uw stand wordt ontraden: het toont onrustig en verlaagt de kwaliteit van uw expositie. U kunt extra werk in uw auto laten liggen op eigen risico.

Wat als ik andere vragen heb dan hier beantwoord worden?
Als u een andere vraag heeft dan die hier wordt beantwoord, stuur dan een e-mailbericht met uw vraag naar; info@EuropArtFair.com.

Zie voor meer antwoorden op mogelijke vragen ook de deelnamevoorwaarden.